Geschiedenis van Scrum Framework
26 mei 2020 
in Scrum

Geschiedenis van Scrum Framework

De geschiedenis van Scrum – Het hoe, wanneer en waarom

De afgelopen periode heb ik het boek “Scrum, The Art of Doing Twice the Work in Half the Time” van Jeff Sutherland gelezen. Hij is een van de grondleggers van Scrum.

Scrum is niet alleen een van de meest gebruikte frameworks voor het ontwikkelen van software, maar is ook een van de populairste Agile frameworks.

Het Scrum framework is officieel, door Jeff Sutherland en Ken Schwaber, geïntroduceerd in 1995 op de conferentie voor Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications (OOPSLA) in Austin (Texas). Zij hebben toen het framework gepubliceerd in het artikel “SCRUM Software Development Process”.

Het Scrum model was het resultaat van vele jaren van experimenteren en leren. Begrip van het process achter Scrum Development en de redenen die geleid hebben tot het model, zal helpen:

 • de Agile principes beter te begrijpen
 • de Scrum ceremonies beter te begrijpen
 • een beeld te krijgen van het process zoals de bedenkers bedoeld hebben

De oorsprong van Scrum

De geschiedenis van Scrum  start in 1986. In dat jaar introduceren de twee Japanners, Hirotaka Takeuchi en Ikujiro Nonaka, de term Scrum in de context van productontwikkeling. Zij publiceerden het artikel: “New New Product Development Game” (de dubbele “New” is echt onderdeel van de titel) in de Harvard Business Review.  In dat artikel beschreven ze een nieuwe aanpak, dat de snelheid en flexibiliteit van het ontwikkelen van nieuwe producten zou verhogen. Hun aanpak was gebaseerd op case studies van productiebedrijven uit de auto-, kopieer- en print industrie.

Waarom was de ontwikkeling van Scrum nodig

Ken Schwaber startte zijn eigen bedrijf in 1985. Hij had daarvoor bijna 10 jaar bij grote bedrijven gewerkt. Het werken bij deze bedrijven bezorgde hem veel frustraties omdat hij maar niet kon ontdekken wat er fout ging of waarom het toch zo moeilijk was om projecten succesvol af te ronden. In die tijd waren van de projecten waarvoor hij werkte er ongeveer 45% succesvol en de rest beschouwde hij als verloren.

Schwaber was in die tijd erg enthousiast over de Watervalmethode en hij probeerde die dan ook succesvol toe te passen. Wat hem echter niet lukte. Later schreef hij in het artikel “SCRUM Software Development Process” daarover het volgende: “Waterval is een methode die ervan uitgaat dat software ontwikkeling een duidelijk en eenduidig proces is, zonder onvoorspelbare resultaten en problemen. Alleen is dat niet waar. Software ontwikkeling is om verschillende redenen zeer onvoorspelbaar.”

We were supposed to do a huge project for one million, but we weren't sure if we could. So based on our calculations, we predicted we would need two years and four million, but it ended being even more. My point is the huge uncertainty in development. Ken Schwaber

Jeff Sutherland begon zijn carrière  met een proefschrift in de geneeskunde en complexe systeemtheorie. In 1986 werd hij verantwoordelijk voor de ATM business unit binnen Saddlebrook Corporation. Voordat hij verantwoordelijk werd gebruikte deze business unit een traditionele projectmanagement aanpak. Deze zorgde echter voor te late opleveringen, slechte kwaliteit en gebruikers ontevredenheid. Van Sutherland werd verwacht dat hij dit zou oplossen. In minder dan 6 maanden maakte Sutherland er de meest succesvolle unit van.

Software development is interesting and fun, it should stay that way. Jeff Sutherland

Sutherland hielp het team  leren  het proces te verbeteren door het te vergelijken met hoe een vliegtuig te laten landen.  Langzaam dalen door het voltooien van elke taak en uiteindelijk de sprint landen, waardoor een burn-down-grafiek ontstaat.

In deze Ted Talk legt hij het succes uit door de introductie van de volgende drie werkwijzen:

 • Het werk zichtbaar maken
 • Verantwoordelijkheid geven aan het volledige team om het probleem op te lossen
 • Zelf organiserend

Deze ervaring leerde hem dat er een nieuwe aanpak nodig was voor het ontwikkelen van software, dat uiteindelijk zou leiden tot tevreden klanten, tevreden developers en tijdig opgeleverde projecten.

Self-organizing teams just do a better job no matter what they do. Jeff Sutherland

Ook Schwaber zocht ondertussen naar een betere manier om te ontwikkelen. In de periode dat hij voor DuPont werkte werd hij sterk beïnvloed door hun geavanceerde proces controle methodieken. Zij adviseerden een kortere planningsperiode om de risico's te verkleinen. Probeer het voor een korte periode uit, kijk wat wel en niet werkt en pas vervolgens het proces aan. 

Op basis van het voorgaande hebben Sutherland en Schwaber 4-5 jaar gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe aanpak voor software ontwikkeling die:

 • Flexibeler zou zijn
 • Meer controle zou geven aan mensen
 • Het creatieve proces tot bloei zou laat komen
 • Controle zou geven aan risicobeheersing en toegevoegde waarde

Januari 1994 – 1e Scrum team actief

In 1993 ging Jeff Sutherland werken voor Easel Corporation en werd hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een nieuw product. In het begin wisten ze niet exact wat de requirements waren, maar ze wisten wel dat het iets moest worden dat beter en sneller was dat de producten die al beschikbaar waren in de markt. Zich realiserende dat dit een grote uitdaging was zijn hij en het team eerst een literatuuronderzoek gaan doen. 

Ze vonden toen, het al eerder genoemde artikel, “The New New Product Development Game” geschreven door de Japanners Hirotaka Takeuchi en Ikujiro Nonaka. Dit artikel gaf Sutherland een formeel model en de naam voor een nieuw framework gemaakt voor de IT-industrie: “Scrum”.

Het eerste Scrum team werd samengesteld op basis van de principes uit dat artikel. Daarnaast gebruikte Sutherland de resultaten van een onderzoek van Bell Labs. Dit onderzoek toonde aan dat specialisatie van activiteiten de communicatie vertraagd en samenwerking onmogelijk maakt. Dit resulteerde in het gebruik van zo min mogelijk rollen binnen het team. Het team startte, in Januari 1994,  met een Scrum Master en daaraan werd later een Product Owner toegevoegd.

In 1995 werkte Schwaber twee weken mee met het Scrum Team en besloot hij, om samen met Sutherland, Scrum wereldwijd te introduceren in de software industrie. Ze introduceerden Scrum bij verschillende organisaties zoals Motorola, Fidelity en GE Medical. 

Na het zien van goede resultaten hebben ze, in 2001, samen met 15 anderen het Agile Manifesto geschreven. Kort daarna werd “the Agile Alliance' opgericht en werd Schwaber de eerste voorzitter.

We're not going to tell people what to do; the idea is you're doing creative work, you need guidelines to help you, not constraint you. So why don't we come up with a bunch of principles and values, alternatives, that might lead you to what you need to do. Ken Schwaber about creating Agile manifesto.

In 2001 heeft Schwaber samen met Mike Beedle het book “Agile Software Development with Scrum” geschreven. 

Vervolgens richtte Schwaber, samen met Mike Cohn en Esther Derbry, in 2002 “The Scrum Alliance” op. Daar werd in een later stadium de certificatie tak aan toegevoegd. In 2009 verliet Schwaber “The Scrum Alliance” en richte “Scrum.org” op.

Vanaf dat moment heeft Scrum een wereldwijde rol in software ontwikkeling gekregen dat uiteindelijke leidde tot de publicatie van de eerste Scrum Guide in 2010. De Scrum Guide is ondertussen 5 keer aangepast. De laatste keer was in 2017.

De inspiratie op basis van: New new product development game

Het artikel “New new product development game” is de formele basis geweest voor de ontwikkeling van het Scrum framework. In het artikel onderzochten ze succesvolle bedrijven uit Japan en de Verenigde Staten die nieuwe holistische methoden gebruikten voor productontwikkeling als tegenhanger van de sequentiële methoden (zoal waterval). Bedrijven zoals Fuji, Canon en Honda gebruikten verschillende principes voor het ontwikkelen van een product die ervoor zorgden dat ze voorop liepen in hun markt. 

In het artikel beschreven ze dat het werken met  kleine, zelforganiserende teams die doelen kregen in plaats van taken ervoor zorgde dat de prestaties omhoog gingen. De teams die goed presteren zijn de teams die doelen krijgen, maar de autonomie hebben om hun eigen aanpak te bedenken om het doel te bereiken.

Deze teams herinnerden de auteurs aan sport teams, met name rugby, waarbij het team als één geheel beweegt en samenwerkt naar één doel.

Takeuchi en Nonaka benadrukten dat de nieuwe benadering die ze voorstelde, kan fungeren als  een middel om creatieve, marktgestuurde ideeën en processen te introduceren in een oude, rigide organisatie.

Sutherland vond dat dit artikel precies beschreef wat nodig was voor de ontwikkeling van software. Hij gebruikte de holistische aanpak als een basis voor het creëren van een set van regels om goed presterende teams te laten ontstaan. De belangrijkste karakteristieken van een team waren:

 • Autonomie
  Het team bepaald wat ze doen en op welke manier. Het team krijgt uitdagende doelen van het management, maar het management geeft niet aan hoe deze uitdagingen te realiseren.
 • Gericht op transcendentie (jezelf zijn)
  Gebruik maken van de kracht van mensen en voortbouwen op hun passie
 • Lerend Vermogen
  Het creëren van kruisbestuiving en stabiliteit

Scrum doesn't solve a problem; it's a tool you can use to gain into your excellence. It will tell you how you're doing by creating transparency in your organization. Ken Schwaber

Over de schrijver
Ik ben sinds 1983 werkzaam binnen de ICT. Ooit begonnen als Cobol en Credit programmeur en vervolgens de wereld van kwaliteitszorg en testen in gerold. In 1990 ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van TMap® De jaren daarna heb ik vele functies vervuld binnen het testwerkveld. Waarbij coaching en doceren mij altijd erg is bevallen. Bij Cygnus ben ik met name verantwoordelijk voor het ontwikkelen van content en opleidingen. Heb je een testinhoudelijke vraag of wil je sparren over het stoppen van software fouten bij de bron? Neem dan gerust contact met mij op. Uiteraard ben ik ook beschikbaar voor consultancy opdrachten en coaching.
Kars Hylkema
Door

Kars Hylkema

op 28 October 2021

18 naked cowboys in the showers at Ram Ranch! Big, hard, throbbing cocks wanting to be sucked! 18 naked cowboys wanting to be fucked! Cowboys in the showers at Ram Ranch! On their knees wanting to suck cowboy cocks! Ram Ranch really rocks! Hot, hard, buff cowboys, their cocks throbbing hard! 18 more wild cowboys out in the yard! Big, bulging cocks ever so hard! Orgy in the showers at Ram Ranch! Big, hard, throbbing cocks ramming cowboy butt! Like a breed of ram wanting to rut!

Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down