Je herkent de ware wijze niet aan zijn antwoorden maar aan zijn vragen.

Het stellen van de juiste vragen is de basis voor effectieve communicatie en gegevens uitwisseling.

In de IT-wereld is ‘Garbage in, garbage out’ een veel gebruikte uitspraak in relatie tot applicaties. Wanneer je de verkeerde informatie in een systeem stopt, krijg je er ook de verkeerde informatie uit.

Dit principe geldt eigenlijk ook voor communicatie. Wanneer je de verkeerde vragen stelt, krijg je waarschijnlijk ook de verkeerde antwoorden of op zijn minst niet helemaal wat je had gehoopt.

Het stellen van vragen is belangrijk om
  • Kennis op te kunnen doen
  • Onduidelijkheden weg te nemen
  • Complexiteit eenvoudiger te maken
  • Een requirement in de context te kunnen plaatsen
  • Etc.

Als je werkzaam bent in de dienstverlening zoals ICT moet je beschikken over vaardigheden om goede vragen te kunnen stellen. Alleen goed kunnen luisteren is niet meer voldoende. Je moet ook weten hoe je de juiste vragen stelt om de juiste informatie te krijgen.

Door gebruik te maken van verschillende vraagtechnieken zul je
  • Meer kwalitatieve informatie krijgen
  • Sneller en meer leren van anderen
  • Je werk beter kunnen uitvoeren

Er zijn vele soorten vragen die kunnen worden gebruikt. Een aantal worden hieronder opgesomd. Het is belangrijk om te weten welk type vraag wanneer te gebruiken en hoe deze te combineren om tot het gewenste resultaat te komen. Vragen die je stelt dienen relevant, duidelijk, enkelvoudig, informatie-gevend en activerend te zijn. Denk bij het vragen stellen ook aan OMA thuislaten en ANNA meenemen.

Per type vraag is in deze kennisbank een nadere uitleg gegeven:
arrow_drop_up arrow_drop_down